Progenies of Llolapalooza Chocolate Mint

 • Dog ID: 36585
 • Sex: Bitch
 • Birth Date: 2009-07-03
Yingyang_Beyonce_41233.jpg
Yingyang Beyonce of Canton
 • Dog ID: 41233
 • Sex: Bitch
 • Birth Date: 2010-10-25
Yingyang_Black_Robin_3mo_3wk_4lbs_47639.jpg
Yingyang Black Robin
 • Dog ID: 47639
 • Sex: Dog
 • Birth Date: 2013-03-01
Yingyang_Chocolate_Cougar_2.6lbs_at_2mo_3wk_47425.jpg
Yingyang Chocolate Cougar
 • Dog ID: 47425
 • Sex: Dog
 • Birth Date: 2012-08-03
Yingyang_Cosma_of_Canton_2lbs_at_2mo_3wk_47426.jpg
Yingyang Cosima of Canton
 • Dog ID: 47426
 • Sex: Bitch
 • Birth Date: 2012-08-03
Yingyang_Cressida_of_Canton_10mo_24cm_5lbs_47427.jpg
Yingyang Cressida of Canton
 • Dog ID: 47427
 • Sex: Bitch
 • Birth Date: 2012-08-03
Yingyang_Menthol_Mink_in_Russia_1_47085.jpg
Yingyang Menthol Mink
 • Dog ID: 47085
 • Sex: Dog
 • Birth Date: 2012-01-06
Yingyang_Mint_Julip_Minx_2yr_1mo_2.05lbs_47086.jpg
Yingyang Mint-Julip Minx
 • Dog ID: 47086
 • Sex: Bitch
 • Birth Date: 2012-01-06